languages
EL

Σύντομα Βιογραφικά

Ιωάννης Τσουκαρίδης , Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομώνυμη οικογενειακή εταιρία το 1973 αμέσως μετά την αποφοίτηση του.
Ανέλαβε πλήρως το εμπορικό τμήμα της εταιρίας και κατάφερε να επιτύχει μια συνεχή αύξηση της πελατειακής της βάσης. Το 1979 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας.
Από το 1996 εώς σήμερα ασκεί καθήκοντα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και του Ομίλου.

Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης είναι μέλος σε Ευρωπαϊκές Επιστημονικές Οργανώσεις .

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι Πτυχιούχος του Αγγλικού Πανεπιστημίου City University με Bachelor in Business Studies και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MSC in Management Science από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο Cass Business School.
Τα τελευταία χρόνια έχει διατελέσει ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. σε θυγατρική Εταιρία. Από τον Ιούνιο του 2009 είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρίας.

Νικόλαος Ζέτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. – Οικονομικός Διευθυντής.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος, σε Όμιλο Επιχειρήσεων.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Ά Τάξης .
Από τον Μάιο του 1997 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 κατείχε τη θέση του Διευθυντού Λογιστηρίου του Ομίλου.

Τίτος Βασιλόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Τίτος Βασιλόπουλος διετέλεσε ως Δ/νων Σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης,
εταιρείας παρασκευής γενοσήμων φαρμάκων “Specifar”, από το 1985 έως και το 2011.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε συνέχεια της πολυετούς επιτυχημένης ενασχόλησής του ως επικεφαλής της εταιρείας, η “Specifar” πουλήθηκε στην Watson Pharmaceuticals Inc. (νυν Actavis), μία εκ των κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών,
που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, πώληση και διανομή γενοσήμων (generics) προϊόντων,
επώνυμων φαρμακευτικών προϊόντων και βιολογικών (biologic) φαρμακευτικών προϊόντων.

Δημήτριος Αντωνάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Leeds – Αγγλίας του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας. Διετέλεσε Τεχνικός Δ/ντής της ΠΕΡΦΙΛ Σ.Προυσάσογλου & Υιός (1965-1971),
Διαχειριστής της εμπορικής εταιρείας DANCO ΕΠΕ (1971-1990), Ιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος της βιομηχανίας ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (1973-1994),
Δ/νων Σύμβουλος και κυριότερος μέτοχος της βιομηχανίας ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΑΕ (1994-2006). Από το 2006 έως σήμερα συνταξιούχος και κυριότερος μέτοχος της εμπορικής εταιρείας FORTEX AE.

Λάμπρος Φράγκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία στην ενεργή δικηγορία τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό,
ενώ έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος και μέλος Διοίκησης σε πλήθος πολυεθνικών και μεγάλων Ελληνικών Εταιριών.

Σαμουήλ -Σάμης Δαυίδ, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

Κατέχει B.Sc. σε Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση από το London School of Economics. Είναι Εταίρος στη Grifon Capital, αναλύοντας και εκτελώντας συναλλαγές αναδιάρθρωσης χρέους επιχειρήσεων
και αγοράς χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Εργάζεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο από το 1994.
Πριν από τη Grifon ήταν Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών στη Marfin Popular Bank και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Marfin Bank Romania και Marfin Capital Partners.
Έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν στην Ελληνική Χρηματιστηριακή και στη Bank of America στην Αθήνα.

Δημήτρης Λαδόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Κατέχει B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και M.Sc. στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde στη Γλασκώβη.
Είναι Εταίρος στη Grifon Capital, αναλύοντας και εκτελώντας συναλλαγές αναδιάρθρωσης χρέους επιχειρήσεων και αγοράς χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Στο παρελθόν έχει διατελέσει ως επικεφαλής ανάλυσης και στρατηγικής για το χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων της Marfin Egnatia Bank.
Έχει επίσης εργαστεί στην Pearl Diver Capital, στη Fitch Ratings και στην Τράπεζα Πειραιώς στο Λονδίνο.

Μαρία Θεοδωροπούλου, Ανεξάρτητη Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει διατελέσει στέλεχος σε πλήθος εταιρειών, στα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ έχει πολυετή πείρα ελέγχου και μετατροπής Οικονομικών Καταστάσεων από ΕΛΠ σε IAS και US GAAP.

Δημήτριος Τσιφτσής, Γενικός Διευθυντής.

Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) με Bachelor in Business Administration και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA in Finance από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Escem France.
Έχει εργαστεί στην Τράπεζα Xiosbank και στον όμιλο Βαρδινογιάννη ως Business Development Manager. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 2003 έχοντας διατελέσει Διευθυντής Β’ Εργοστασίου,
Διευθυντής Προγραμματισμού και Διευθυντής Πωλήσεων.

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Διευθυντής Πωλήσεων.

Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) με Bachelor in Business Administration και εξειδίκευση στο International Business.
Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Πωλήσεων, Δντης Λειτουργίας καθώς και Μέλος της Διοίκησης, σε εταιρίες Ψηφιακών Εκτυπώσεων,
Μαζικής Εστίασης και Εισαγωγών & Εμπορίας Επαγγελματικών Εξοπλισμών Εστίασης, αντίστοιχα. Εργάζεται στην εταιρία από το 2014.

Κωνσταντίνος Θεοφίλης, Εσωτερικός Ελεγκτής.

Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται στην επιχείρηση από το 2014 ως Βοηθός Λογιστή. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως οικονομικός αναλυτής.

Ιωάννης Χωριανόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου.

Έχει πολυετή προϋπηρεσία σε εταιρείες του κλάδου εκτυπώσεων και κυτιοποιίας. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1996 και σήμερα διευθύνει το Εργοστάσιο.

Αθανάσιος Κουβαράς,Τεχνικός Διευθυντής

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με Bachelor in Chemical Engineering
και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει εργαστεί τα τελευταία 20 χρόνια στο κλάδο της συσκευασίας ως Τεχνικός διευθυντής,
διευθυντής Παραγωγής, R&D διευθυντής σε εταιρείες παραγωγής μελανιών, εκτυπώσεων, κυλίνδρων βαθυτυπίας και πλακών φλεξογραφίας.
Εργάζεται στην εταιρεία από το 2018.

Δρ. Ιωάννης Πέτρου, Διευθυντής Ποιότητας

Είναι απόφοιτος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών
και Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με διδακτορική διατριβή στους βιομηχανικούς αισθητήρες.
Έχει εκδώσει ερευνητικά άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και κατέχει τρεις πατέντες αισθητήριων διατάξεων.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει εργαστεί ως υπεύθυνος μηχανικός σε κατασκευαστικά έργα,
ενώ έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τεχνική μέτρησης του φόρτου των εθνικών οδών για τον σχεδιασμό και επιλογή των υλικών σκυροδέματος για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Από το 2010 έχει αναλάβει την διαχείριση ποιότητας της εταιρίας και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου
διασφαλίζοντας την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Από το 2017 έχει αναλάβει την διαχείριση περιβάλλοντος και από το 2018 την διαχείριση χαρτονιών
από δάση αειφόρας ανάπτυξης (FSC CoC), διασφαλίζοντας την συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας.

Ελίνα Βιολάρη, Υπεύθυνη Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Προεκτύπωσης

Είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.
Έχει εργαστεί τα τελευταία 17 χρόνια στον κλάδο της συσκευασίας, ως υπεύθυνη και μέλος προεκτυπωτικών τμημάτων, σε εταιρίες εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας, φλεξογραφικών πλακών, εκτυπώσεων IML και κυτιοποιίας.
Απο το 2014 έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση του προεκτυπωτικού τμήματος της εταιρίας. Απο το 2018 έχει αναλάβει και το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού.