languages
EL

Σύντομα Βιογραφικά

Πέτρος Σακκάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις (Finance and Investments) από τo Αμερικανικό πανεπιστήμιο Baruch College, the City University of New York. Διετέλεσε για πάνω από πέντε χρόνια Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης στην HealthFirst, τον μεγαλύτερο Οργανισμό Διατήρησης Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής, CEO και σύμβουλος διοίκησης σε διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από εξαγορές και συγχωνεύσεις συμπεριλαμβανομένου και επιτυχημένου IPO στo χρηματιστήριο του NASDAQ. Είναι υπεύθυνος Ελλάδος της CEE Equity Partners και Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος στην συμβουλευτική εταιρεία Bernard’s.

Brian Bode, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Northwestern στο Evanston, όπου έλαβε πτυχίο Οικονομικών και στο Cass Business στο Λονδίνο, όπου έλαβε μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά. Έχει μεγάλη εμπειρία ως οικονομικό στέλεχος για εταιρείες σε διάφορους τομείς, όπως: FON (κατασκευή αξόνων αυτοκινήτων), Wprost (Εβδομαδιαίο περιοδικό ειδήσεων και ιστοσελίδες διαδικτύου), Chesapeake Packaging (ελαφριά κατασκευή), Pilicka Telefonia (τοπικός φορέας τηλεπικοινωνιών), HBO (κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης), AIG (ασφάλιση), βιβλιοπωλεία Follett (αλυσίδα βιβλιοπωλείων πανεπιστημίου) και Hines Lumber (προμηθευτής χονδρικής κατασκευής).Επίσης έχει διατελέσει μέλος διαφόρων διοικητικών συμβουλίων και επί του παρόντος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Fulbright στην Πολωνία. Το υπόβαθρο του, του παρέχει μια μοναδική προοπτική, η οποία του επιτρέπει να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία και τη διαφάνειά τους.

Ιωάννης Τσουκαρίδης, Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομώνυμη οικογενειακή εταιρία το 1973 αμέσως μετά την αποφοίτηση του.
Ανέλαβε πλήρως το εμπορικό τμήμα της εταιρίας και κατάφερε να επιτύχει μια συνεχή αύξηση της πελατειακής της βάσης. Το 1979 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας.
Από το 1996 εώς σήμερα ασκεί καθήκοντα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και του Ομίλου.

Δημήτριος Τσιφτσής, Γενικός Διευθυντής

Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) με Bachelor in Business Administration και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA in Finance από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Escem France. 
Έχει εργαστεί στην Τράπεζα Xiosbank και στον όμιλο Βαρδινογιάννη ως Business Development Manager. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 2003 έχοντας διατελέσει Διευθυντής Β’ Εργοστασίου, 
Διευθυντής Προγραμματισμού και Διευθυντής Πωλήσεων.

Νικόλαος Ζέτος, Οικονομικός Διευθυντής

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος, σε Όμιλο Επιχειρήσεων.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Ά Τάξης .
Από τον Μάιο του 1997 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 κατείχε τη θέση του Διευθυντού Λογιστηρίου του Ομίλου.

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Διευθυντής Πωλήσεων

Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College) με Bachelor in Business Administration και εξειδίκευση στο International Business. 
Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Πωλήσεων, Δντης Λειτουργίας καθώς και Μέλος της Διοίκησης, σε εταιρίες Ψηφιακών Εκτυπώσεων, 
Μαζικής Εστίασης και Εισαγωγών & Εμπορίας Επαγγελματικών Εξοπλισμών Εστίασης, αντίστοιχα. Εργάζεται στην εταιρία από το 2014.

Κωνσταντίνος Θεοφίλης, Εσωτερικός Ελεγκτής

Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Εργάζεται στην επιχείρηση από το 2014 ως Βοηθός Λογιστή. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως οικονομικός αναλυτής.

Ιωάννης Χωριανόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου

Έχει πολυετή προϋπηρεσία σε εταιρείες του κλάδου εκτυπώσεων και κυτιοποιίας. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1996 και σήμερα διευθύνει το Εργοστάσιο.

Αθανάσιος Κουβαράς,Τεχνικός Διευθυντής

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με Bachelor in Chemical Engineering 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει εργαστεί τα τελευταία 20 χρόνια στο κλάδο της συσκευασίας ως Τεχνικός διευθυντής, 
διευθυντής Παραγωγής, R&D διευθυντής σε εταιρείες παραγωγής μελανιών, εκτυπώσεων, κυλίνδρων βαθυτυπίας και πλακών φλεξογραφίας. 
Εργάζεται στην εταιρεία από το 2018.

Δρ. Ιωάννης Πέτρου, Διευθυντής Ποιότητας

Είναι απόφοιτος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών 
και Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με διδακτορική διατριβή στους βιομηχανικούς αισθητήρες. 
Έχει εκδώσει ερευνητικά άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και κατέχει τρεις πατέντες αισθητήριων διατάξεων. 
Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει εργαστεί ως υπεύθυνος μηχανικός σε κατασκευαστικά έργα,
ενώ έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τεχνική μέτρησης του φόρτου των εθνικών οδών για τον σχεδιασμό και επιλογή των υλικών σκυροδέματος για το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Από το 2010 έχει αναλάβει την διαχείριση ποιότητας της εταιρίας και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου 
διασφαλίζοντας την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Από το 2017 έχει αναλάβει την διαχείριση περιβάλλοντος και από το 2018 την διαχείριση χαρτονιών 
από δάση αειφόρας ανάπτυξης (FSC CoC), διασφαλίζοντας την συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας.

Ελίνα Βιολάρη, Υπεύθυνη Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Προεκτύπωσης

Είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.
Έχει εργαστεί τα τελευταία 17 χρόνια στον κλάδο της συσκευασίας, ως υπεύθυνη και μέλος προεκτυπωτικών τμημάτων, σε εταιρίες εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας, φλεξογραφικών πλακών, εκτυπώσεων IML και κυτιοποιίας.
Απο το 2014 έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση του προεκτυπωτικού τμήματος της εταιρίας. Απο το 2018 έχει αναλάβει και το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού.