languages
EL

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανέρχεται συνολικά σε 1.185.927 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 είχε ως ακολούθως:

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ %
 

ORLAND-EQUITY

HOLDING LIMETED

3.558.802 90,02
Επενδυτικό Κοινό 394.288  9.98
 ΣΥΝΟΛΟ  3.953.090  100,00

 

Δεν υπάρχει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή/ και Διευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 0.5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.