languages
EL

Κ4-02-021

Κηφισιά 28/08/2020

 Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου 2020

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α Εξαμήνου από 1/1/2020 έως 30/06/2020. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 9.254 χιλ.€ έναντι 10.031 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,74% .

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.315 χιλ.€ έναντι 2.567 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.426 χιλ.€ έναντι 1.590 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.038 χιλ.€ έναντι 1.172 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2020 ανέρχεται σε 168 άτομα ενώ την 30/06/2019 ανερχόταν σε 162 άτομα. 

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.990 χιλ. € έναντι 2.758 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2.279 χιλ.€ έναντι 2.079 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,2626 € έναντι 0,2964€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Η εταιρεία υλοποιεί επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό ύψους άνω των 1,5 εκατ.€ στην παρούσα χρήση.

Η έκταση των επιπτώσεων από την διασπορά της πανδημίας COVID-19 δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ακόμα, καθώς εξαρτάται σημαντικά από τη διάρκεια της , καθώς και από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για τον περιορισμό της.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf