Εκτυπώσεις

printingΟ υπερσύχρονος εκτυπωτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μηχανές 6, 7 και 8 χρωμάτων, όπως επίσης και βερνικωτικές μηχανές αυτοματοποιημένες και ελεγχόμενες από κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.