Εκτυπώσεις

printingΟ υπερσύχρονος εκτυπωτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μηχανές 6 και 7 χρωμάτων, σύγχρονη βαθυτυπική μηχανή όπως επίσης και βερνικωτικές μηχανές αυτοματοποιημένες και ελεγχόμενες από κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.