Προ-εκτυπωτικές

pre-pressΜε τη χρήση των καλύτερων High End συστημάτων, το τμήμα ασχολείται με την επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων, ενθέσεις, ηλεκτρονικό μοντάζ και διαχωρισμούς με συμβατικό ή στοχαστικό ράστερ.