Μετά-εκτυπωτικές

metektypotikes
Η εταιρία διαθέτει κοπτικές μηχανές ελβετικής κατασκευής καθώς και συρταροκολλητικές και άλλες μορφοποιητικές και λαμιναριστικές μηχανές.