Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η  Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κύριος Δημήτριος Καίσαρης αποχώρησε από την θέση του Διοικητικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή την οποία κατείχε από 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί τον κύριο Καίσαρη για την προσφορά του στην εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας στην εταιρεία και του εύχεται καλή επιτυχία στην επόμενη δραστηριότητά του.

 

Κηφισιά 28 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε εδώ το pdf