Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Τροποποίησης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,την Τετάρτη 4/12/2013 ολοκληρώθηκε η υπογραφή με τις πιστώτριες Τράπεζες Millennium Bankκαι Eurobank, της σύμβασης τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ, με επιτόκιο euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 5%, και πενταετή διάρκεια που λήγει την 28/11/2018, σύμφωνα  με την από 30/09/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κατεβάστε εδώ Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Τροποποίησης Κοινού Ομολογιακού Δανείου το pdf.