Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2017

Κηφισιά 27/03/2017

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2017

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2016 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 της εταιρείας και του Ομίλου ,στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 30η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα.

δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Τρίτη 06/06/2017.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της Τετάρτης 07/06/2017 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η Δευτέρα 12/06/2017.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf.