Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος
Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη Αντιπρόεδρος, Δ.Σ.
Τζουλιάνα Τσουκαρίδη Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Διευθύντρια Προμηθειών
Νικόλαος Ζέτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής
Δημήτρης Τσιφτσής Γενικός Διευθυντής
Δημήτρης Καίσαρης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Διευθυντής Πωλήσεων
Ιωάννης Χωριανόπουλος Διευθυντής Εργοστασίου
Κωνσταντίνος Θεοφίλης Εσωτερικός Ελεγκτής
Άννα Ραφαηλίδη Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων