Έγγραφα Γενικών Συνελεύσεων

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/04/2017

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου)
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΚΘΕΣΗ2016Τ4)
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε  θέμα της ημερησίας διάταξης (Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης)
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου)
Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση (πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση)

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21/12/2016

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (28.11.2016 –Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης)
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου)
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε  θέμα της ημερησίας διάταξης (Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης)
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου)
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/10/2016

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/04/2016

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/04/2015

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/02/2015

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/04/2014

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/09/2013

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2013

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την τακτική Γενική Συνέλευση

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07/11/2012

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/06/2012

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας (Προτεινόμενο στην Τακτική Γ.Σ. της 19ης Ιουνίου 2012)

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/03/2012

Πρόσκληση για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2011

Πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχέδιο Αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Πληροφορίες για την τακτική Γενική Συνέλευση