Τα Νέα μας

20

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΚΩΔ: Κ4-01-048

                                                                                            Κηφισιά 20/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), σύμφωνα με το Ν.3556/2007, ανακοινώνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,  περισσότερα…

20

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 20/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 19.12.2018 σε αγορά 13.580 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 44.702,40 ευρώ ή αξία 3,2918 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

19

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 19/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 18.12.2018 σε αγορά 31.574 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 100.541,40 ευρώ ή αξία 3,18431 ευρώ ανά μετοχή

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

18

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                           Κηφισιά 18/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 17.12.2018 σε αγορά 150 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 453,00 ευρώ ή αξία 3,02 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

17

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                           Κηφισιά 17/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 14.12.2018 σε αγορά 4.957 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 15.268,56 ευρώ ή αξία 3,080202 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

14

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

Κηφισιά 14/12/2018

 ΘΕΜΑ :    Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου                              

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 13.12.2018 σε αγορά 71.539 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 219.956,50 ευρώ ή αξία 3,07464 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

07

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018

Κηφισιά 07 Δεκεμβρίου 2018

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων  Ενεαμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Ενεαμήνου από 1/1/2018 έως 30/09/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

05

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018

ΚΩΔ: Κ4-01-063

 Κηφισιά 05/12/2018

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση  των Οικονομικών Καταστάσεων

Ενεαμήνου 2018

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Ενεαμήνου 2018 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

Κατεβάστε εδώ το pdf

25

ΟΚΤ.

Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΚΩΔ: Κ4-01-043

                                                                                           Κηφισιά 25/10/2018

ΘΕΜΑ : ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, περισσότερα…

16

ΟΚΤ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

H εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει, περισσότερα…