Τα Νέα μας

18

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Σχετικά με Επιχειρηματικές-Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρεία

Κηφισιά 18/05/2018

ΚΩΔ: Κ4-01-062

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη μη δεσμευτική συμφωνία προθέσεων συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας “Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔHΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD” που εδρεύει στην Κύπρο. Η μη δεσμευτική συμφωνία αφορά στην διερεύνηση δυνατότητας επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο εταιρειών για την δημιουργία κοινής  μονάδας παραγωγής και εμπορίας  προϊόντων χάρτινης συσκευασίας στην Κύπρο.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

11

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2018

Κηφισιά 11 Μαΐου 2018

 

ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Τριμήνου από 1/1/2018 έως 31/03/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

27

ΑΠΡ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Κηφισιά 27/04/2018

 ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Απριλίου 2018, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1600 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη της χρήσης 2017.

περισσότερα…

24

ΑΠΡ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

Την 24η   Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δέκα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,72% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.993.398 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. περισσότερα…

03

ΑΠΡ.

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. περισσότερα…

20

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

Κηφισιά 20 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Πιο συγκεκριμένα:

περισσότερα…

19

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2018

ΚΩΔ: Κ4-01-100

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2018

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

περισσότερα…

19

ΜΑΡ.

Δελτίο Τύπου

ΚΩΔ: Κ4-01-063

Κηφισιά 19/03/2018

Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 5ετες πλάνο επενδύσεων της PAPERPACK, συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επενδύσεις αφορούν το σύνολο των παραγωγικών τμημάτων της εταιρίας.

O εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, με κύριο στόχο τη δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις οδήγησαν παράλληλα στην δημιουργία 62 νέων θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας στα 161 άτομα.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

01

ΜΑΡ.

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η  Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κύριος Δημήτριος Καίσαρης αποχώρησε από την θέση του Διοικητικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή την οποία κατείχε από 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί τον κύριο Καίσαρη για την προσφορά του στην εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας στην εταιρεία και του εύχεται καλή επιτυχία στην επόμενη δραστηριότητά του.

 

Κηφισιά 28 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

30

ΝΟΕ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεάμηνου 2017

Κηφισιά 30 Νοεμβρίου 2017

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Εννεάμηνου 2017

 

Συνεχίζει τις επενδύσεις και την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Εννεάμηνου από 1/1/2017 έως 30/09/2017. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…