Τα Νέα μας

30

ΙΟΝ.

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

ΚΩΔ: Κ4-01-102

Κηφισιά 30/06/2017

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου

 Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περισσότερα…

31

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2017

Κηφισιά 31 Μαΐου 2017

ΚΩΔ: Κ4-02-021

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2017

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Τριμήνου από 1/1/2017 έως 31/03/2017. Πιο συγκεκριμένα:

περισσότερα…

26

ΑΠΡ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος.

ΚΩΔ: Κ4-01-027

 Κηφισιά 26/04/2017

 

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Απριλίου 2017, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1200 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη της χρήσης 2016. περισσότερα…

21

ΑΠΡ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κ4-01-006

21 Απριλίου 2017
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:> περισσότερα…

06

ΑΠΡ.

Προσθήκη 9ου Θέματος στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κ4-01-003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.” περισσότερα…

30

ΜΑΡ.

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κ4-01-003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”: περισσότερα…

30

ΜΑΡ.

Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

K4-01-063

Κηφισιά 30 Μαρτίου 2017

 Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, περισσότερα…

30

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Κηφισιά 30 Μαρτίου 2017

ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

 Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

27

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2017

Κηφισιά 27/03/2017

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2017

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι : περισσότερα…

10

ΙΑΝ.

Διεθνής Διάκριση της Paperpack

Σημαντική Διάκριση για την εταιρία μας κατά την διεξαγωγή των World Star Packaging Awards 2017! περισσότερα…