Τα Νέα μας

12

ΙΟΛ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Κηφισιά 12/07/2018

 

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2018, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. περισσότερα…

12

ΙΟΛ.

Τροποποίηση Ανακοίνωσης Οικονομικού Ημερολογίου 2018 Λόγω Διανομής Πρόσθετου Μερίσματος

Κηφισιά 12/07/2018

 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Ανακοίνωσης Οικονομικού Ημερολογίου 2018

 Λόγω Διανομής Πρόσθετου Μερίσματος

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  λόγω διανομής πρόσθετου μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων Χρήσεων, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη ΄Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2018, τροποποιείται το οικονομικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε η εταιρεία την 19η Μαρτίου 2018 ως εξής: περισσότερα…

10

ΙΟΛ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 10η   Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δέκα (10) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,86% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.998.814 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. περισσότερα…

13

ΙΟΝ.

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 12η  Ιουνίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η  Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. περισσότερα…

18

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Σχετικά με Επιχειρηματικές-Οικονομικές Εξελίξεις στην Εταιρεία

Κηφισιά 18/05/2018

ΚΩΔ: Κ4-01-062

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη μη δεσμευτική συμφωνία προθέσεων συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας “Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔHΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD” που εδρεύει στην Κύπρο. Η μη δεσμευτική συμφωνία αφορά στην διερεύνηση δυνατότητας επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο εταιρειών για την δημιουργία κοινής  μονάδας παραγωγής και εμπορίας  προϊόντων χάρτινης συσκευασίας στην Κύπρο.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

11

ΜΑΙ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2018

Κηφισιά 11 Μαΐου 2018

 

ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α’ Τριμήνου από 1/1/2018 έως 31/03/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…

27

ΑΠΡ.

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Κηφισιά 27/04/2018

 ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Απριλίου 2018, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1600 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη της χρήσης 2017.

περισσότερα…

24

ΑΠΡ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

Την 24η   Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δέκα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,72% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.993.398 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. περισσότερα…

03

ΑΠΡ.

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. περισσότερα…

20

ΜΑΡ.

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

Κηφισιά 20 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων / Εκθέσεων

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Πιο συγκεκριμένα:

περισσότερα…