Τα Νέα μας

15

ΙΑΝ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                              Κηφισιά 15/01/2019

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 14.01.2019 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 34.800,00 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

Κατεβάστε εδώ το pdf

27

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 27/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 21.12.2018 σε αγορά 39.446 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 134.931,68 ευρώ ή αξία 3,4207 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

21

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 21/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 20.12.2018 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 32.800,00 ευρώ ή αξία 3,28 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

20

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΚΩΔ: Κ4-01-048

                                                                                            Κηφισιά 20/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), σύμφωνα με το Ν.3556/2007, ανακοινώνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,  περισσότερα…

20

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 20/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 19.12.2018 σε αγορά 13.580 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 44.702,40 ευρώ ή αξία 3,2918 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

19

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                            Κηφισιά 19/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 18.12.2018 σε αγορά 31.574 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 100.541,40 ευρώ ή αξία 3,18431 ευρώ ανά μετοχή

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

18

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                           Κηφισιά 18/12/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 17.12.2018 σε αγορά 150 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 453,00 ευρώ ή αξία 3,02 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

17

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                           Κηφισιά 17/12/2018

 ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 14.12.2018 σε αγορά 4.957 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 15.268,56 ευρώ ή αξία 3,080202 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

14

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

Κηφισιά 14/12/2018

 ΘΕΜΑ :    Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου                              

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 13.12.2018 σε αγορά 71.539 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 219.956,50 ευρώ ή αξία 3,07464 ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf

07

ΔΕΚ.

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Ενεαμήνου 2018

Κηφισιά 07 Δεκεμβρίου 2018

 ΚΩΔ: Κ4-02-021

 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων  Ενεαμήνου 2018

 

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Ενεαμήνου από 1/1/2018 έως 30/09/2018. Πιο συγκεκριμένα: περισσότερα…