Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, διατίθεται στο επενδυτικό κοινό και από τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην οδό Βιλτανιώτη 24 – Κηφισιά – Τ.Κ. 145 64.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αρχείο.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Το Τελευταίο Καταστατικό της εταιρείας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, διατίθεται στο επενδυτικό κοινό και από τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην οδό Βιλτανιώτη 24 – Κηφισιά – Τ.Κ. 145 64.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αρχείο.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό