Γενική συσκευασία

Κάθε συσκευασία από χαρτόνι μπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί στην PAPERPACK.