Στρατηγική – Προοπτικές

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

  • Διατήρηση και ισχυροποίηση της ηγετικής θέσεις της εταιρίας στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας στην Ελλάδα.
  • Επέκταση της παρουσίας της εταιρίας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.
  • Βελτίωση την ανταγωνιστικότητας με νέες επενδύσεις για την μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Οργανική Ανάπτυξη:

  • Νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
  • Απόκτηση νέων πελατών .
  • Αύξηση εξαγωγών.

Ανάπτυξη μέσα από εξαγορές, συνεργασίες και συγχωνεύσεις:

  • Στην Ελληνική αγορά.
  • Στην Ευρωπαϊκή και εν γένει παγκόσμια αγορά.