Εξαγωγές

Η  εξαγωγική δραστηριότητα της  εταιρείας είναι κυρίως έμμεση (μέσω των πελατών της), καθώς  τα προϊόντα της εταιρείας (κουτιά για φάρμακα –καλλυντικά- τσιγάρα και προϊόντα ατομικής υγιεινής), εξάγονται μέσω των πελατών της, σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι εξαγωγές της εταιρείας κατά την χρήση 2017 ανήλθαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 45% του συνολικού κύκλου εργασιών, από τις οποίες το 1,47% επί του κύκλου εργασιών ήταν άμεσες εξαγωγές.