Ιστορικό

Η PAPERPACK  Α.Β.Ε.Ε., προήλθε από τη συγχώνευση εταιριών της οικογένειας Τσουκαρίδη που είχε μακρά παράδοση στο κλάδο των γραφικών τεχνών και της κυτιοποιίας, η οποία ξεκινάει από το 1891 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, όταν ξεκίνησε η πρώτη οικογενειακή τυπογραφική μονάδα με την επωνυμία «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». Μετά τον ξεριζωμό του 1922, η οικογένεια μεταφέρει τις δραστηριότητές της στην Αθήνα και το 1947, μετά το πέρας του πολέμου, ο Πέτρος Τσουκαρίδης ιδρύει μία νέα πρότυπη μονάδα που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα αρτιότερα τυπογραφεία της μεταπολεμικής Αθήνας.

Στη συνέχεια, οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της επιχείρησης είναι οι εξής:

 • Το 1973 αρχίζει την καριέρα του στην Εταιρία ο Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Το 1976, υλοποιείται εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις με τη μεταφορά της δραστηριότητας σε καινούργιους χώρους, στη βιομηχανική περιοχή Περιστερίου. Κατόπιν τούτου, δημιουργείται μια πρότυπη καθετοποιημένη βιομηχανική μονάδα Γραφικών Τεχνών, Κυτιοποιίας και Συσκευασίας.
 • Μέσα στο 1995 δρομολογείται η απόφαση για τη συγχώνευση των εταιριών ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., συμφερόντων του κου Ιωάννη Τσουκαρίδη, δημιουργώντας έτσι την «ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 779/1996).
 • Το 1997 η Εταιρία πιστοποιείται με ISO 9002 από τον TUV CERT.
 • Τον Ιούνιο του 1998 γίνεται η έναρξη και μετεγκατάσταση στη νέα μονάδα παραγωγής στην Μεταμόρφωση Αττικής όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρίας. Το νέο ενοικιαζόμενο διώροφο κτίριο επιφανείας 4.800 τ.μ. αυξάνει τη δυναμικότητα και τη λειτουργικότητα της όλης επιχείρησης.
 • Το Φεβρουάριο του 1999 αλλάζει η επωνυμία της Εταιρίας σε ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ –ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο PAPERPACK –ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Την ίδια χρονιά πραγματοποιείται επένδυση σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Τον Μάιο του 1999 συμμετέχει με 99% στην νεοϊδρυθείσα εταιρία «ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.» με αντικείμενο την Παροχή Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών.
 • Τον Ιούνιο του 1999 ο ΔΟΛ Α.Ε. αποκτά το 30% των μετοχών της εταιρίας.
 • Τον Οκτώβριο του 1999 η Εταιρία εξαγοράζει την ανταγωνίστρια εταιρία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε και κατακτά την πρώτη θέση στην αγορά της συμπαγούς χάρτινης συσκευασίας.
 • Τον Οκτώβριο του 2000, η Εταιρία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 • Τον Νοέμβριο του 2000 η Εταιρία απέκτησε το 35% των μετοχών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή κυτίων για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία) ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο την θέση της στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας.
 • Τον Δεκέμβριο του 2000 η Εταιρία υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με την FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. με αντικείμενο την ευρύτερη συνεργασία των δύο εταιριών με τη μορφή της συμμετοχής σε νέες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών υλών και στον κλάδο του χαρτιού. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής τον Φεβρουάριο του 2001 η Εταιρία αποκτά το 21% και η FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. αποκτά το 44% της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας. Επίσης τον ίδιο μήνα, η εταιρία πιστοποιείται με ISO 9001:2000.
 • Τον Μάιο του 2001 η εταιρία απορροφά την κατά 100% πλέον θυγατρική της ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης εντός του ίδιου έτους η εταιρία ολοκληρώνει την αναδιοργάνωση της διοικητικής της δομής και της οργάνωσης της παραγωγής της επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας.
 • Τον Αύγουστο του 2003 η Εταιρία υλοποιεί επένδυση ύψους περίπου 2 εκ. Ευρώ που αφορά στην αγορά σύγχρονου εκτυπωτικού εξοπλισμού με τη μέθοδο της βαθυτυπίας.
 • Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώνεται η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής «ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.», με συνέπεια να αποκτήσει και το 50% της θυγατρικής εταιρίας ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.
 • Τον Απρίλιο του 2005 η Εταιρία βραβεύτηκε με τη διάκριση «Εκτυπωτής της Χρονιάς» στη κατηγορία συσκευασίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού εκτύπωσης με τίτλο Ελληνικά Βραβεία Εκτύπωσης. Το βραβείο αφορούσε στη συσκευασία AMPHORA της εταιρίας METAXA.
 • Τον Ιούλιο του 2006 η Εταιρία απέκτησε το 35% της νεοϊδρυθείσας εταιρίας QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε., μέσω συμμετοχής στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
 • Τον Αύγουστο του 2006 ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση της Εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής, στους χώρους που στεγαζόταν το υποκατάστημα, συγκεντρώνοντας όλες τις γραμμές παραγωγής και την διοίκηση σε ένα ενιαίο μισθωμένο ακίνητο. Η συγκέντρωση αυτή βελτιώνει την λειτουργικότητα της Εταιρίας.
 • Τον Οκτώβριο του 2006 η Εταιρία διακόπτει την λειτουργία του υποκαταστήματος στην Μεταμόρφωση Αττικής και υπεκμισθώνει το ακίνητο.
 • Τον Φεβρουάριο του 2007 η Εταιρία προέβη σε πώληση ολόκληρου του ποσοστού (35%) που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρίας QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε. .
 • Τον Ιούλιο του 2007, αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της Paperpack Α.Ε., η μέτοχος εταιρία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.» ή οποία κατείχε ποσοστό 36,74% του μετοχικού κεφαλαίου.
 • Τον Νοέμβριο του 2007 η συνδεδεμένη εταιρία του Ομίλου ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. προχώρησε σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε (15%) στην διαφημιστική εταιρία ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε.
 • Τον Δεκέμβριο του 2007 η Εταιρία προέβη σε πώληση μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. Πλέον η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. με ποσοστό 19%.
 • Τον Νοέμβριο του 2009 η Εταιρία, προέβη σε αγορά επιπλέον μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε., αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. από 50% σε 85%.
 • Τον Ιούνιο του 2010 το τμήμα έρευνας της θυγατρικής ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε. σχεδίασε και ανέπτυξε το νέο προϊόν Promo – Auto® Stand, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματου εντατήρα φόρμας, ο οποίος έχει εφαρμογή σε διάφορα υλικά και διαθέτει ευρωπαϊκή κατοχύρωση.
 • Τον Νοέμβριο του 2010, η Εταιρία πιστοποιείται με ISO 9001:2008.
 • Τον Μάρτιο του 2012, η PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. προέβη σε αγορά επιπλέον μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε., και καθίσταται πλέον ο μοναδικός μέτοχος κατέχοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.
 • Τον Μάιο του 2012, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών, αποφάσισαν τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε»  από την “PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.”
 • Τον Ιούνιο του 2012, αλλάζει η επωνυμία της εταιρίας σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”
 • Τον Οκτώβριο του 2012, ολοκληρώνεται η απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας “ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε.” από την “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”