Έντυπα

Η παραγωγή των διαφημιστικών εντύπων γίνεται στις πιο σύγχρονες εκτυπωτικές μηχανές φύλλου Roland 700.