Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2012

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  Εννιαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  σήμερα την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου,μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χ.Α, και θα δημοσιευθούν  την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ».

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2012 το pdf.