Ανακοίνωση Δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ εξαμήνου 2012

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου,

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών(www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α, και θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ».

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ εξαμήνου 2012. το pdf