Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας

Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04.10.2012 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, καλούνται εκτός των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να λάβουν και απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση  του άρθου 5 του  καταστατικού της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7.11.2012.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως :

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού το pdf.