Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2012.

Η εταιρία «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ», σε συνέχεια της από 21/03/2012 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου 2012, στην οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι, η δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της εταιρείας και του Ομίλου, θα γινόταν
στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο την Παρασκευή 30η Μαρτίου 2012, στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Δημήτρη Ρίζου)» , βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η δημοσίευση θα γίνει στις εφημερίδες «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» και «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Δημήτρη Ρίζου)» , την Παρασκευή 30η Μαρτίου 2012.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2012.