Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2012

Η εταιρία «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

    α) Η ημερομηνία ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2011 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της εταιρείας και του Ομίλου ,στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 29η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
    β) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της εταιρείας και του Ομίλου, θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο , «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Δημήτρη Ρίζου)» , την Παρασκευή 30η Μαρτίου 2012.
    γ) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
    δ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να μην διανεμηθεί μέρισμα.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2012.