Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε η υπογραφή με την πιστώτρια Τράπεζα  Πειραιώς Α.Ε., της σύμβασης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 2.400.000 ευρώ, με επιτόκιο euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 4,10%, και πενταετή διάρκεια που λήγει την 16/03/2020, σύμφωνα  με την από 27/02/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  Το δάνειο αποπλήρωσε υπάρχον ισόποσο ομολογιακό δάνειο.

 

Κατεβάστε εδώ Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου το pdf.