Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

Η εταιρεία «PAPERPACK ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι, με βάση τον Νόμο 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη , υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την εταιρεία  ότι κατά την συνεδρίαση του ΧΑ στις 25/04/2016 προέβη στην αγορά  68.451 κοινών μετοχών της εταιρείας  συνολικής αξίας 79.403,16 ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας να ανέλθει από 1,096% σε 2,828%.

 

 Κηφισιά 26 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου το pdf.