Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2015

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α’ Εξαμήνου 2015 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημόσιευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2015 το pdf.