Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Τριμήνου 2015

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α’ Τριμήνου 2015 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α΄Τριμήνου 2015  το pdf.