Ανακοίνωση Δημοσίευσης Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2015

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  της περιόδου από 01/01/2015 έως 30/09/2015 για την εταιρεία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2015 το pdf.