Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2016

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α’ Εξαμήνου 2016 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

 

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2016 το pdf.