Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2014

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Τριμήνου 2014 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2014 το pdf.