Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2013

Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Εξαμήνου 2013 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2013 το pdf.