Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2013

Η Εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Τριμήνου 2013 της εταιρίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.paperpack.gr) την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Κατεβάστε εδώ Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2013 το pdf.