Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                                       Κηφισιά 21/05/2019

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 20.05.2019 σε αγορά 13.530 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 47.084,40 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

 
Κατεβάστε εδώ το pdf