Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

ΚΩΔ: Κ4-01-100

                                                                                            Κηφισιά 27/03/2019

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

 

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2018  μαζί με τα  Στοιχεία και  Πληροφορίες  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018  της εταιρείας και του Ομίλου, την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 29η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα.

δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 06/06/2019.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της Παρασκευής 07/06/2019 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 12/06/2019.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 
Κατεβάστε εδώ το pdf