Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

                                                                              Κηφισιά 15/01/2019

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου

 Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η «Εταιρία»), προέβη στις 14.01.2019 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 34.800,00 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

Κατεβάστε εδώ το pdf