Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν.3556-2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

ΚΩΔ: Κ4-01-047

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεου Προσώπου

H εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι το εκτελεστικό μέλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού της εταιρείας κ. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη στις 15/10/2018 σε αγορά  7.143 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 22.931,18 ευρώ.

Κηφισιά 16 Οκτωβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ το pdf