Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018

ΚΩΔ: Κ4-01-063

                                                                                                Κηφισιά 28/08/2018

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Δημοσίευσης  Οικονομικών Καταστάσεων

Α’ Εξαμήνου 2018

 

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α’ Εξαμήνου 2018 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr)  την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών.

Κατεβάστε εδώ το pdf