Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

K4-01-063

Κηφισιά 30 Μαρτίου 2017

 Ολοκλήρωση Υπογραφής Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ,ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε η υπογραφή της σύμβασης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3.500.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με πιστώτριες Τράπεζες τις ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ALPHA BANK LONDON LTD. Η Σύμβαση Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, υπογράφηκε σύμφωνα με τις από 21/12/2016 εγκριτικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το δάνειο που εκταμιεύτηκε χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή ισόποσου τραπεζικού δανεισμού.

 

Κατεβάστε εδώ το pdf.